Lista wymaganych dokumentów do przerejestrowania samochodu

co potrzebuje do przerejestrowania samochodu
Rate this post

Rejestracja samochodu wiąże się z koniecznością dostarczenia określonych dokumentów do urzędu komunikacji. W zależności od rodzaju rejestracji (samochód nowy, używany kupiony w Polsce, sprowadzony z zagranicy, samochód zabytkowy, samochód złożony samodzielnie), lista wymaganych dokumentów może się różnić. Poniżej przedstawiamy pełną listę dokumentów potrzebnych do rejestracji samochodu:

Podsumowanie

 • Aby przerejestrować samochód, konieczne jest dostarczenie odpowiednich dokumentów do urzędu komunikacji.
 • Lista wymaganych dokumentów różni się w zależności od rodzaju rejestracji.
 • Należy odpowiednio przygotować dokumenty w przypadku rejestracji samochodu nowego, używanego, sprowadzonego z zagranicy oraz samodzielnie złożonego samochodu.
 • Wniosek o rejestrację należy złożyć w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania właściciela auta.
 • Po złożeniu wniosku i dostarczeniu dokumentów, urząd przeprowadza proces rejestracji samochodu i wydaje nowy dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne.

Dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu nowego

Aby zarejestrować nowy samochód, konieczne jest dostarczenie następujących dokumentów:

 1. Dowód zakupu samochodu – Potwierdzenie zakupu pojazdu, takie jak faktura VAT lub umowa kupna-sprzedaży. Dokument ten jest niezbędny do udowodnienia prawo własności nowego samochodu.
 2. Świadectwo homologacji – Dokument wydawany przez producenta samochodu potwierdzający zgodność pojazdu z wymaganymi normami i standardami technicznymi. Świadectwo homologacji jest wymagane do rejestracji nowego samochodu.
 3. Polisa ubezpieczeniowa OC – Potwierdzenie posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla samochodu. Polisa OC jest wymagana na wypadek szkód wyrządzonych przez pojazd.
 4. Podatek od czynności cywilnoprawnych – Potwierdzenie opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, który jest wymagany przy zakupie nowego samochodu. Wysokość podatku zależy od wartości pojazdu.
 5. Wniosek o rejestrację – Formalny wniosek o rejestrację samochodu, który można pobrać ze strony internetowej urzędu komunikacji lub otrzymać osobiście na miejscu.

Po zebraniu wszystkich wymaganych dokumentów, można udać się do właściwego wydziału komunikacji w celu zarejestrowania samochodu nowego. Pamiętaj, że dokładne wymagania mogą się różnić w zależności od lokalizacji, dlatego warto wcześniej sprawdzić informacje na oficjalnej stronie urzędu komunikacji.

Dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu używanego kupionego w Polsce

Gdy kupujemy używany samochód w Polsce, potrzebne są następujące dokumenty:

 1. Dowód osobisty – dokument tożsamości właściciela pojazdu.
 2. Umowa sprzedaży – dowód zakupu samochodu oraz potwierdzenie wymiany własności.
 3. Orzeczenie o homologacji – dokument potwierdzający zgodność pojazdu z polskimi standardami bezpieczeństwa.
 4. Ubezpieczenie OC – dowód posiadania obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego.
 5. Przegląd techniczny – aktualne potwierdzenie przeprowadzenia przeglądu technicznego pojazdu.
 6. Protokół badania technicznego – dokument stwierdzający sprawność techniczną samochodu.
 7. Poprzedni dowód rejestracyjny – w celu przepisania danych na nowy.
 8. Opłata rejestracyjna – dowód opłacenia opłaty za rejestrację samochodu.

Pamiętaj, że przed przerejestrowaniem samochodu, należy sprawdzić jego historię w Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz sprawdzić, czy nie posiada on żadnych zaległości finansowych czy też limitów prawnych. Dokumenty wymienione powyżej są podstawowymi dokumentami, ale może okazać się, że w niektórych przypadkach konieczne będą również inne dokumenty, takie jak zaświadczenie o odpłatności podatku od zakupu samochodu.

co potrzebuje do przerejestrowania samochodu używanego kupionego w Polsce

DokumentOpis
Dowód osobistyDokument tożsamości właściciela pojazdu
Umowa sprzedażyDowód zakupu samochodu oraz potwierdzenie wymiany własności
Orzeczenie o homologacjiDokument potwierdzający zgodność pojazdu z polskimi standardami bezpieczeństwa
Ubezpieczenie OCDowód posiadania obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego
Przegląd technicznyAktualne potwierdzenie przeprowadzenia przeglądu technicznego pojazdu
Protokół badania technicznegoDokument stwierdzający sprawność techniczną samochodu
Poprzedni dowód rejestracyjnyW celu przepisania danych na nowy
Opłata rejestracyjnaDowód opłacenia opłaty za rejestrację samochodu

Dokumenty potrzebne do rejestracji auta z zagranicy

Aby zarejestrować samochód sprowadzony z zagranicy, należy dostarczyć dodatkowe dokumenty, takie jak:

 1. Certyfikat rejestracyjny pojazdu (CRP) – oryginał lub kopia potwierdzająca legalność pojazdu za granicą.
 2. Polisa ubezpieczeniowa – ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) lub polisa AC.
 3. Protokół badania technicznego – potwierdzenie, że pojazd spełnia wymogi techniczne dla rejestracji w Polsce.
 4. Dokumenty potwierdzające warunki szczególne – jeśli samochód posiada niezwykłe warunki techniczne lub technologiczne (np. elektromobil, pojazd hybrydowy).
 5. Świadectwo wszczepionej immobilizacji – wymagane dla samochodów wyprodukowanych po 31 grudnia 1998 r.
 6. Opłaty administracyjne – należy uiścić opłatę rejestracyjną oraz opłatę skarbową za wydanie dowodu rejestracyjnego i tabliczek z numerami.

Pamiętaj, żeby przed rejestracją sprawdzić obowiązujące przepisy i wymagania w urzędzie komunikacji właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Dzięki odpowiednim dokumentom rejestracja auta z zagranicy będzie przebiegała sprawnie i bezproblemowo.

Wniosek

Aby zarejestrować samochód, należy złożyć wniosek w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania właściciela auta. Wniosek ten można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej urzędu lub otrzymać osobiście na miejscu.

Po złożeniu wniosku, konieczne jest dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów, takich jak dowód rejestracyjny, potwierdzenie płatności opłat administracyjnych, a także inne dokumenty specificzne dla danej sytuacji rejestracyjnej.

Po weryfikacji dokumentów, urząd przeprowadza proces rejestracji samochodu, który kończy się wydaniem nowego dowodu rejestracyjnego oraz tablic rejestracyjnych.

Dokumenty potrzebne do rejestracji auta z zagranicy

Co potrzebuję do przerejestrowania samochodu?

Aby przerejestrować samochód, będziesz musiał dostarczyć określone dokumenty do urzędu komunikacji. W zależności od rodzaju rejestracji samochodu (nowy, używany kupiony w Polsce, sprowadzony z zagranicy, samochód zabytkowy, samochód złożony samodzielnie), lista wymaganych dokumentów może się różnić. Oto pełna lista dokumentów potrzebnych do rejestracji samochodu:Aby zarejestrować nowy samochód, konieczne jest dostarczenie następujących dokumentów:Gdy kupujemy używany samochód w Polsce, potrzebne są następujące dokumenty:Aby zarejestrować samochód sprowadzony z zagranicy, należy dostarczyć dodatkowe dokumenty, takie jak:
You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *